golo

รายงานผลการแข่งขันรอบตัวแทนระดับประเทศ

2018-07-03

► ในที่สุดการแข่งขันรอบตัวแทนระดับประเทศเขตประเทศไทยก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว.....สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้

🥇 รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม JunglerPaiNhai ► (รางวัล 30,000 บาท)
🥈 รางวัลรองชนะเลิศ คือ ทีม Mercenary ► (รางวัล 20,000 บาท)
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือ ทีม Xavier Esport ► (รางวัล 10,000 บาท)

► นอกจากนี้ทีมJunglerPaiNhai ยังได้เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันประเทศไทยเข้าไปร่วมการแข่งขันรอบตัดสินแชมป์ชนแชมป์ที่ไต้หวัน 🇹🇼 พวกเรามาร่วมส่งกำลังใจให้พวกเขากันดีกว่า!!